Общи условия

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия преди да използвате услугата.

Достъпът и използването на услугата подлежат на вашето приемане и спазване на тези Общи условия.

Тези Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп или използват услугата.

Като получите достъп или използвате услугата, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия.

Ако не се съгласявате с някаква част от тях, не може да получите достъп до услугата.

Интелектуалната собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на bcee-bg.org и нейните лицензиати.

Услугата е защитена с авторско право, търговска марка и други закони както в Исландия, така и в други държави.

Нашите търговски марки и външен вид не могат да се използват във връзка с какъвто и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на bcee-bg.org.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети лица, които не са собственост или под контрол на bcee-bg.org.

bcee-bg.org няма контрол над съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица.

Освен това, вие признавате и се съгласявате, че bcee-bg.org няма да носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаемо причинени от използването или зависимостта от такова съдържание, стоки или услуги, достъпни чрез такива уебсайтове или услуги.

Настоятелно препоръчваме ви да прегледате Общите условия и политиките за поверителност на всеки трети уебсайт или услуга, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим или преустановим вашия достъп веднага, без предизвестие или отговорност, по всякаква причина, включително, без ограничение, нарушаването ви на Общите условия.

С прекратяването вашето право да използвате услугата незабавно престава.

Ограничение на отговорността

При никакви обстоятелства bcee-bg.org, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици не носят отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, но не само, загуба на печалби, данни, използване, добра репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) вашият достъп или използване на услугата, (ii) поведението или съдържанието на трети страни на услугата, (iii) съдържанието, получено от услугата и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо от това дали сте били предупредени за възможността от такива щети, базирани на гаранция, договор, неправомерно действие (включително небрежност) или каквато и да е друга правна теория.

Отказ от отговорност

Използването на услугата е на лична отговорност на потребителя.

Услугата се предоставя „КАКТО Е“ и „КАКТО Е ДОСТЪПНА“.

Услугата се предоставя без гаранции от каквато и да било форма, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за пригодност за търговска цел и за отговаряне на определена цел.

Информацията, предоставена на уебсайта bcee-bg.org, има единствено информационен характер и не замества професионална медицинска консултация или лечение.

Моля, имайте предвид следното:

За повече информация, моля, обърнете се към описанията, приложени към всеки продукт.

Информацията, представена на уебсайта, не трябва да бъде единственият фактор за определяне на диета, лекарства, лечение, методи за отслабване и други.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или друг квалифициран медицински специалист преди да започнете какъвто и да е курс на лечение.

Информацията на този уебсайт не трябва да се използва за диагностициране, лечение или предотвратяване на заболяване без консултация с лекар.

Цялата информация, публикувана на този уебсайт, включително информацията относно здравето, медицински и козметични услуги, хранене и отслабване, има само информативен характер и не замества лекарска диагноза, съвет или лечение за специфични състояния.

Уебсайтът не предоставя никакви гаранции или представяне от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се, относно информацията, съдържаща се в него.

В никакъв случай уебсайтът, неговите доставчици на съдържание или консултанти не носят отговорност пред никого за каквито и да било вреди, възникнали в резултат на използването на информацията от уебсайта.

Уебсайтът не носи отговорност за информацията, включително свързаната със здравето, която се появява в съдържанието и рекламите, независимо дали е публикувана в сайта от авторите или е платена от трети страни.