НОВИНИ

Очаква се да бъде отворена за кандидатстване процедурата „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

През м.януари-февруари 2018 г. се очаква да бъде отворена за кандидатстване процедурата „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 година...

02.02.2018 г.
Отворена е процедурата „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

До 23 април 2018 г. е отворена за кандидатстване процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ (РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ) към ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОС...

02.02.2018 г.
ЗАПОЧНАХА НОМИНАЦИИТЕ ЗА ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА

За дванадесети път Българската агенция за инвестиции /БАИ/ организира годишните награди „Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2017 г....

19.01.2018 г.
TeleTek се преименува на TEKRA

На 3-ти януари, 2018 г. в Търговския регистър, в партидата на Телетек ЕООД беше записано новото наименование на дружеството – „ТЕКРА“ ЕООД ( TEKRA).
Под новия фирмен бранд TEKRA ще предлагат най-...

10.01.2018 г.
Ревизия на Нисковолтовата Директива

Една от най-важните, хармонизирани по Новата Законодателна Рамка на ЕС (NLF) за електротехническата промишленост Нисковолтова Директива 2014/35/EU (преработена от публикуването й през 1973 за първи п...

30.11.2017 г.
Състояние на икономиката на Виетнам

Информация за състоянието на икономиката на Виетнам, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според доклад на правителството на Виетнам до Националното събрание, икономиката е стаби...

06.11.2017 г.
Прогноза за икономическия ръст на Мианмар

Информация относно прогноза за икономическия ръст на Мианмар, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според данни от Световната банка, икономиката на Мианмар се очаква да се възста...

06.11.2017 г.