СЪБИТИЯ

КРЪГЛА МАСА относно инвестиции за защита от химически средства

покана за участие в кръгла маса на тема: „ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ОПАСНИ ХИМИЧНИ СРЕДСТВА И СМЕСИ В ПОДКРЕПА НА КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“, която ще се проведе на 25.10.2018 г. от 10:00 часа в Конфе...

Дата на провеждане: 25.10.2018 г.