Услуги

 

ЛОБИРАНЕ :

 • Лобиране за защита на бизнес интереси пред държавната администрация
 • Изготвяне на предложения до законодателната власт за промени в бизнес-нормативите
 • Организиране на срещи на фирмите с държавни институции по проблемите на бизнес-нормативите
 • Осигуряване на юридическа консултация за фирмите по проблеми на бизнес-нормативит

МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЯ СЕКТОР В СТРАНАТА:

 • Създаване на база данни за действителните и потенциални членове на Асоциацията
 • Анализ на развитието на различните подсектори
 • Разработване на стратегия за развитието на сектора с предложения за подобрения на макро-, мезо- и микро- ниво
 • Ежегодни обзори на развитието на електротехниката в България и на нейните подсектори
 • Информация за инвестиционни възможности и проекти
 • Поръчани информации и проучвания

ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА:

 • Анализи за повишаване на конкурентността
 • Съдействие за сертифициране на системи за качество, управление на производството, управление на себестойността
 • Съдействие за иновационни проекти, нови продукти, нови материали, нови технологии
 • Съдействие за производствено коопериране – местно и трансгранично
 • Съдействие за решаване на технологични проблеми

ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНИЯ ПАЗАР:

 • Проучвания на вноса в България на конкретни електротехнически стоки
 • Проучвания на предлагането от местни производители
 • Информация по действуващото към момента техническо законодателство
 • Консултации по сертифицирането на продукти
 • Консултации по митнически въпроси, обсъждане на проблеми с митническата администрация
 • Дейности по надзора на пазара, авторското право, защита на конкуренцията и съблюдаване на етичните норми
 • Доставка на български и европейски стандарти
 • Работа с медиите по проблемите на сектора

ПРОБЛЕМИ НА ВНОСА, ИЗНОСА И МЕЖДУНАРОДНОТО КООПЕРИРАНЕ:

 • Проучване на митнически проблеми и митническа ситуация за определени региони
 • Предложения и лобиране за промени в митническите тарифи и режими
 • Информиране за търгове извън страната
 • Намиране и договаряне на бизнес представители в чужбина
 • Намиране на партньори за коопериране и сътрудничество

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ, МЕЖДУНАРОДНИ И МЕСТНИ:

 • Организиране на групови щандове с обща инфраструктура (минимална площ на фирма 1 кв.м) на индустриални панаири в страната и в чужбина
 • Организиране на фирмени щандове, вкл.проектиране, обзавеждане, лого и др. в страната и в чужбина
 • Предлагане на различни форми на спонсорство на определени панаири и изложби в страната и в чужбина
 • Организиране на самостоятелни изложби в страната и в чужбина
 • Представяне на фирми (с рекламни материали) на информационни щандове на Асоциацията
 • Организиране на посещения на панаири и изложби в страната и в чужбина
 • Информация за специализирани панаири и изложби по цял свят

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

 • Печатни издания на обзори, каталози, справочни и информационни материали
 • Подготовка на фирмени листовки, дипляни и каталози
 • Превод и редактиране на проспекти на английски, немски, руски, френски, италиански език
 • Предпечатна подготовка и печат на каталози и рекламни издания

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФИРМИ И ПРОДУКТИ:

 • Организиране на самостоятелни презентации на фирми и продукти за аудитория от 120 души
 • Организиране на самостоятелни презентации на фирми и продукти за аудитория от 25 души
 • Разпространяване на презентации на фирми и продукти по ИНТЕРНЕТ
 • Разпространяване на презентации на фирми и продукти по поща и куриер

ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СЪВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И БИЗНЕС ФОРУМИ, БИЗНЕС ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ С ФИРМИ:

 • Организиране на срещи с фирми и посещения на предприятия
 • Логистична подкрепа на бизнес посещения в страната и чужбина (пътуване, хотели, визи)
 • Организиране на многодневни съвещания и конференции

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Ежедневна информация по e-mail за актуални бизнес събития в страната и чужбина
 • Издаване на редовен електронен бюлетин с множество линкове, включително и към обсъждани законопроекти
 • Уеб-сайт на БАСЕЛ с актуална информация за членовете на Камарата и с линкове към сайтове на важни институции

ОБУЧЕНИЕ:

 • Провеждане на еднодневни семинари по проблеми на кредитирането на малки и средни предприятия, актуални теми
 • Провеждане 2-3-дневни обучения
 • Доставка на печатни издания от чужбина
 • Осигуряване на лектори от страната и чужбина

СИНДИКАЛНИ ПРОБЛЕМИ:

 • Провеждане на обучение на представители на фирмите по колективното трудово договаряне в партньорство със синдикалните федерации и други организации
 • Поддържане на редовни контакти със синдикалните централи с цел решаване на възникнали конфликти и защитаване на позицията на работодателите
 • Внасяне в отрасловите съвети за тристранно сътрудничество на проблеми за разглеждане

ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

 • Голяма част от услугите, по специално свързани с общите интереси на фирмите от сектора, са безплатни за членовете на Асоциацията. Не се ползуват с безплатни услуги членовете на Асоциацията, които не са издължили членския си внос за предходната година.
 • При провеждане на международни прояви в България редовните членове плащат нетните цени без надценка за Асоциацията.
 • За фирми, които не са членове на Асоциацията, всички услуги са платени.
 • Поради неизградения пазар на услуги у нас, обикновено цената се договаря конкретно в зависимост от обема на работата и срока. По правило цената се заплаща след изпълнение на услугата, като се изискват поемане на авансови задължения на Асоциацията в случаи като ангажиране на зали, хотели, билети за пътуване и др. подобни.
 • Цените за хотели и за автомобилен транспорт в страната във всички случаи са без надценка. Асоциацията има комисионни договори с хотели и транспортни къщи.
 • Някои примерни цени, които подлежат на допълнително договаряне за конкретни случаи:
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

11.1.2017г. Приоритети на малтаийското председателство на ЕС

Приоритетите на малтаийското председателство на ЕС можете да намерите на следния линк: http://www.eu2017.mt/en/Pages/Maltese-Priorities.aspx Материалът е достъпен на английски, френски и немски език.

5.12.2016г. Днес АИКБ чества своя 20-годишен юбилей

Асоциацията на индустриалния капитал в България чества своя 20-годишен юбилей. Днес в Народен театър „Иван Вазов“, гр. София ще се отбележи събитието с коктейл и спектакъл на Александър Морфов.

5.12.2016г. Милара подписа споразумение за иновативно сътрудничество

  Пловдивската компания „Милара Интернешънъл“ и Китайската корпорация CRRC сключиха на 2 декември споразумение за иновативно  сътрудничество в областта на роботиката и железопътния транспорт. Събитието се проведе в сградата на Техническия университет, филиал Пловдив, който ще сътрудничи на съвместната работа. В него ще бъде създаден Център R&D „ROBOT AND INTELLIGENT INSPECTION TECHNOLOGY“.

14.10.2016г. проф. Енчо Попов получи орден „Стара планина“ I степен по предложение на БАСЕЛ

С орден „Стара планина“ I степен държавният глава удостои проф. Енчо Попов по предложение на председателят на БАСЕЛ д-р Румен Атанасов. Професор Енчо Попов е изтъкнат специалист в областта на електротехниката. Създател е на над 80 изобретения с ключов принос за развитието на електрическите машини, голяма част от които са директно внедрени в електрическата промишленост. През 2011 г. проф. Попов патентова свой собствен модел в САЩ, по който американска фирма купува от България най-мощните алтернатори в света. Мащабното постижение е важен принос за развитието на икономиката и на технологиите. През 2012 г. проф. Попов е обявен за изобретател на годината, награден е с „Кубратов меч“ от Индустриален клъстер „Електромобили“ за разработката на синхронен електромотор с постоянни магнити, патентован в България, ЕС и САЩ. Проф. Попов е вписан в Златната книга на българските изобретатели още през 1997 година.

БАСЕЛ посети фирми в Пловдив

На 23 март, Председателя на БАСЕЛ, г-н Румен Атанасов, г-н Людмил Михайлов и г-н Атанас Кирилов посетиха АйТиДабълю Испраконтролс, ВекаТех, МеталИн и Атра. Предприятията отлично структурирани с перспектива, насочена към бъдещето. По време на срещите, те представиха своите технологии и планове за развитие, като срещнаха подкрепа и разбиране от страна на БАСЕЛ. На свой ред, ние успяхме да обновим знанията си в обсъжданите области и да затвърдим други.

Наградени членове на БАСЕЛ в Инвеститор на годината

Българската агенция за инвестиции (БАИ) проведе 10-ото юбилейно  издание на годишните награди  „Инвеститор на годината“ за постижения през 2015 г. Престижното събитие донесе отличия на три фирми, членове на БАСЕЛ, в челните тройки на три категории: Фесто в категория Инвестиция в разширяване на бизнес, АББ България в категория Инвеститор на 2015 г., Елдоминвест в категория Инвестиция в иновативен бизнес.

ЦИЕС с Нотификация по Директива Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И  ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ /ЦИЕС/ разшири обхвата на дейностите си с още една Директива 2004/108/EC Електромагнитна съвместимост. След успешно преминала оценка от ДАМТН, ЦИЕС е обявен в NANDO като нотифициран орган 1871, който извършва оценяване на съответствието по процедура, посочена в чл.7 (Приложение III) на директивата. Електромагнитната съвместимост (ЕМС) е способността на устройство, блок от съоръжение или система да функционират със задоволително качество в работната им електромагнитна обстановка и да не създават недопустими електромагнитни смущения за нито едно от устройствата, функциониращи в същата електромагнитна обстановка. За продукти, попадащи под обхвата на тази Директива, процеса по оценяване на съответствието и удостоверяване на съществените изисквания към нея са задължително условие за нанасяне на СЕ маркировка и пускане на пазара. Съществена част при извършване на оценката е експертиза на техническото досие на продукта и протоколи от изпитване в съответствие с действащите европейски хармонизирани стандарти. Лабораторията за изпитване на машини, съоръжения и устройства към ЦИЕС ЕООД е акредитирана да извършва изпитвания за ЕМС в определен обхват. Освен изпитвания за ЕМС, лабораторията извършва изпитвания за електрическа безопасност, шум, вибрации, въздействие на околна среда и др. показатели. ЕМС Нотификация http://bit.ly/1ZeXJCj в NANDO. Контактите на ЦИЕС можете да намерите на страницата на БАСЕЛ в раздел "Членове", както и на интернет адрес: www.ctec-sz.com .

“Елкабел” има готовност да започне изграждането на нов завод в Бургас

Инвестиция за него ще бъде над 35 млн. евро. Технологичният проект за обекта е готов, като до края на следващия месец се очаква да излезе неговият подробен устройствен план. Решенето дали ще стартира изграждането на обекта сега, или на по-късен етап, е на надзорния съвет", каза изпълнителният директор на дружеството инж. Димитър Паскалев. Очакванията са след построяването на новия завод, който ще работи паралелно с досегашния, да бъдат наети още 100 служители. Към този момент в предприятието работят около 300 души. Предприятието ще открие в началото на февруари нова търговска база в Пловдив на мястото на бившия мотокарен завод. В изграждането на търговския обект са вложени 3.5 млн. лв. Източник: Бургас - днес и утре

Съвместна инициатива на БАСЕЛ и ПГ по електроника “Джон Атанасов”

По време на среща между представители на БАСЕЛ и на ПГ по електроника "Джон Атанасов" беше идентифицирана възможността да се организират посещения на учениците във фирми, където да се запознаят със съвременното и модерно производство от първо лице. Така на 16-ти декември, заедно с представител на БАСЕЛ и с изключителното съдействие на Телетек Електроникс, ученици от 11-ти клас посетиха модерното производство на фирмата. Впечатленията на всички страни са отлични и предпоставка за продължаване на тази практика.

Нови членове на БАСЕЛ

Към семейството на БАСЕЛ се присъединиха още три фирми: Енерсет Електрик ЕООД, която произвежда генератори с постоянни магнити с мощност от 150 до 8000 кВт и скорост на въртене от 60 до 1000 обр/мин. Инова Груп EООД доставя системи за визуална инспекция, инструменти и консумативи за ESD защита за електрониката. Окта Лайт България АД е изцяло вертикално интегриран производител в областта на светодиодното осветление. OEM и ODM доставчик на светодиоди и светодиодни модули и компоненти.